Skip to main content

Každá knižná búdka
má svoj príbeh

Inšpirácia

Šamorín

Martin

GGB Slovakia

Twin City

Ružindol

SNK Martin

OC Tulip

Turčianska knižnica

Levoča

Mojtín

Prievidza

Záhorská Bystrica

Stanica Martin

Ďakujem, sused je iniciatíva, ktorá sa snaží nahliadnuť za susedské dvere. Naším poslaním je symbolicky tieto dvere pootvoriť a prostredníctvom milých projektov zistiť, kto sú ľudia v našom okolí…